shapka_03.gif

м.Деміївська

(063) 610-31-10

(097) 688-02-65

м.Позняки

(068) 790-52-29

(050) 731-70-93

СТОРІНКА ЛОГОПЕДА

Етапи розвитку мовлення

Якщо Ваша дитина потребує логопедичної допомоги в корекції розвитку, діагностики психологічної готовності до навчання в школі за показниками загального психічного розвитку, якщо Вам потрібні рекомендації щодо підготовки дитини до школи, то Ви можете скористатися послугами Нашого спеціаліста – вчителя-логопеда, корекційного педагога – Тетяни Валентинівни.

Робота нашого логопеда з дітьми спрямована на подолання мовних та психофізичних порушень шляхом проведення індивідуальних логопедичних та підгрупових корекційно-розвивальних занять тривалістю 30 хвилин.

Якщо у Вашої дитини є порушення мовлення, наш логопед: 

  • допоможе Вам оцінити ситуацію, що склалася, надасть індивідуальну консультацію; встановить, які сторони мови та психічної діяльності необхідно розвивати та коригувати.
  • Складе індивідуальний план корекційної роботи та підбере ефективні методи та прийоми роботи, які необхідні саме Вашій дитині для подолання мовленнєвих порушень: дислалії, фонетико-фонемного недорозвинення мови, загального недорозвинення мови, що проявляється у порушенні фонемної системи та лексико-граматичної будови мови, дислексії, дисграфії (специфічні порушення читання та письма у молодших школярів).

Формуючи правильне звуковимову у дітей, логопед працює за такими напрямками: 

  • розвиток слухової уваги, слухової пам'яті, слухового контролю та фонемного сприйняття; розвиток всіх фонемних процесів (за потребою);
  • усунення недостатності розвитку загальної, дрібної моторики та розвиток рухливості органів периферичного мовного апарату; 
  • усунення неправильної вимови звуку, постановка звуку, його автоматизація; 
  • розвиток вміння диференціювати у вимові звуки, подібні до артикуляції або звучання.

Щодо змісту корекційно-розвиваючих занять, то на особливу увагу заслуговує удосконалення процесів сприйняття та зорово моторної координації, розвиток фонемного слуху та звукового аналізу слова, формування розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення та освіти понять, розширення, кола знань, що передує систематичному засвоєнню математики, мови, і навіть засвоєння зразків спілкування.

І пам'ятайте: мова – один із найвагоміших критеріїв оцінювання розвитку дитини, оскільки розвиток мови тісно пов'язаний з розвитком мислення дитини, а також усієї психічної сфери та є запорукою майбутньої успішності навчання у школі!

ЦІНИ